title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจรข้างทางแผ่นอลูมิเนียม 2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE ทางหลวงหมายเลข 4164 ตอนควบคุม 0100 สี่แยกโพธิ์ทอง - เขาปู่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+218 31/03/2564 2,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT - OFF 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 4048 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกช่องโก - ทุ่งข่า ระหว่าง กม.3+850 - กม.7+550 (LT.,RT.) (เป็นตอนๆ) 31/03/2564 3,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อไส้กรองขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 77-6154-11-6 (งานเงินทุน) 15/03/2564 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้ออะไหล่ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 74-6140-09-3 (งานเงินทุน) 15/03/2564 24,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/03/2564 18,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อเสาเหล็กกลมขนาด 4 นิ้ว x 6.00 เมตร จำนวน 3 ท่อน 23/03/2564 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น MFP M435nw จำนวน 1 กล่อง 22/03/2564 8,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 15/03/2564 15,095.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 15/03/2564 110,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/03/2564 8,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT - OFF 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) ทางหลวงหมายเลข 4048 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกช่อง - ทุ่งข่า ระหว่าง กม.3+850 - กม.7+550 (LT.,RT.) (เป็นตอนๆ) 22/03/2564 3,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1301ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ระหว่าง กม.1134+050 - กม.1137+545 (เป็นตอนๆ) 22/03/2564 2,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 4285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่ามิหรำ - โคกกอก ระหว่าง กม.1+750 - กม.3+000 (LT., RT.) (เป็นตอนๆ) 31/03/2564 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) ทางหลวงหมายเลข 4048 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกช่องโก - ทุ่งข่า ระหว่าง กม.3+850 - กม.7+550 (LT.,RT.) (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 85 ต้น 16/03/2564 3,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อรีเลย์กระบอกพร้อมโฟโต้เซลล์ขนาด 60 แอมป์ 240 โวลท์ จำนวน 1 ชุด 11/03/2564 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 658 รายการ