title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 16/03/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) ทางหลวงหมายเลข 4048 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตอน สี่แยกช่องโก - ทุ่งข่า ระหว่าง กม.3+850 - กม.7+550 (LT.,RT.) (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 16/03/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1301 ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ระหว่าง กม.1134+050 - กม.1137+545 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 16/03/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 4285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่ามิหรำ - โคกกอก ระหว่าง กม.1+750 - กม.3+000 (LT.,RT.) (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 05/01/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1304 ตอน ห้วยทราย - พรุพ้อ ระหว่าง กม.1204+200 - กม.1204+300 จำนวน 28 รายการ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 05/01/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1304 ตอน ห้วยทราย - พรุพ้อ ระหว่าง กม.1213+894 - กม.1214+094 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 15/12/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่ามิหรำ - โคกกอก ระหว่าง กม.0+200 - กม.3+188 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 15/12/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1304 ตอน ห้วยทราย - พรุพ้อ ระหว่าง กม.1204+200 - กม.1204+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 02/12/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.4(1301) ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ,ทล.4(1302) ตอน พัทลุง - นาโหนด และทล.4285(0100) ตอน ท่ามิหรำ - โคกกอก ปริมาณงาน 18,045.00 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 02/12/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1301 ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ระหว่าง กม.1147+690 - กม.1149+180 (RT) ปริมาณงาน 15,510.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/11/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1301 ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ระหว่าง กม.1147+690 - กม.1149+180 (RT) ปริมาณงาน 15,510.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 75 รายการ