title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/04/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0602 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - พัทลุง ระหว่าง กม.374+610 - กม.374+750 จำนวน 28 รายการ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 08/04/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0602 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - พัทลุง ระหว่าง กม.374+610 - กม.374+750 จำนวน 28 รายการ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 08/04/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงพัทลุง สำนักงานทางหลวงที่ 16 ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 24/03/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1303 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ตอน 2 ระหว่าง กม.1181+040 - กม.1202+402 (เป็นตอนๆ) จำนวน 2 รายการ ปริมาณงาน 1,592.00 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/03/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจรฯ ทางหลวงหมายเลข 4121 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ขรี - โหล๊ะจังกระ ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+360 และทางหลวงหมายเลข 4237 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ขรี - ตะโหมด ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+730 จำนวน 7 รายการ ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 18/03/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1302 ตอน พัทลุง - นาโหนด ระหว่าง กม.1174+530 - กม.1176+780 (SB.) จำนวน 8 รายการ ปริมาณงาน 2.250 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 18/03/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1303 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ตอน 1 ระหว่าง กม.1197+450 - กม.1198+000 ,กม.1201+965 - กม.103+500 (NB.) จำนวน 9 รายการ ปริมาณงาน 2.085 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 17/03/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1301 ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ตอน 1 ระหว่าง กม.1150+750 - กม.1152+860 (ด้าน RT.) ปริมาณงาน 27,000.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 16/03/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4164 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - เขาปู่ ระหว่าง กม.16+305 - กม.17+218 จำนวน 52 รายการ ปริมาณงาน 14,792.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 13/03/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลำปำ - พัทลุง ระหว่าง กม.4+400 - กม.7+312 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 40 รายการ