title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4163 ตอนควบคุม 0101 ตอน ควนดินสอ - เขาปู่ ระหว่าง กม.3+570 - กม.4+550 จำนวน 8 รายการ ปริมาณงาน 8,820.00 ตร.ม. 17/09/2562 พท.42/2562 แขวงทางหลวงพัทลุง
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ