title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจรข้างทางแผ่นอลูมิเนียม 2 มม. ชนิด HIGH INTENSITY GRADE ทางหลวงหมายเลข 4164 ตอนควบคุม 0100 สี่แยกโพธิ์ทอง - เขาปู่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+218 31/03/2564 eb-พท.39/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT - OFF 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 4048 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกช่องโก - ทุ่งข่า ระหว่าง กม.3+850 - กม.7+550 (LT.,RT.) (เป็นตอนๆ) 31/03/2564 eb-พท.38/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง
3 ซื้อไส้กรองขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 77-6154-11-6 (งานเงินทุน) 15/03/2564 314/30/64/45 แขวงทางหลวงพัทลุง
4 ซื้ออะไหล่ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 74-6140-09-3 (งานเงินทุน) 15/03/2564 314/30/64/44 แขวงทางหลวงพัทลุง
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/03/2564 314/60/64/161 แขวงทางหลวงพัทลุง
6 ซื้อเสาเหล็กกลมขนาด 4 นิ้ว x 6.00 เมตร จำนวน 3 ท่อน 23/03/2564 314/60/64/160 แขวงทางหลวงพัทลุง
7 ซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น MFP M435nw จำนวน 1 กล่อง 22/03/2564 314/40/64/159 แขวงทางหลวงพัทลุง
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 15/03/2564 314/60/64/152 แขวงทางหลวงพัทลุง
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 15/03/2564 314/45/64/153 แขวงทางหลวงพัทลุง
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/03/2564 314/60/64/157 แขวงทางหลวงพัทลุง
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 4285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่ามิหรำ - โคกกอก ระหว่าง กม.1+750 - กม.3+000 (LT., RT.) (เป็นตอนๆ) 31/03/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา eb-พท.40/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง
12 ซื้อรีเลย์กระบอกพร้อมโฟโต้เซลล์ขนาด 60 แอมป์ 240 โวลท์ จำนวน 1 ชุด 11/03/2564 314/45/64/148 แขวงทางหลวงพัทลุง
13 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 4(1303) ตอน นาโหนด-ห้วยทราย ที่ กม.1188+050 ด้านซ้ายทาง 01/03/2564 314/-/64/127 แขวงทางหลวงพัทลุง
14 ซื้อยาง AC50/70 จำนวน 3 ถัง 11/03/2564 314/60/64/146 แขวงทางหลวงพัทลุง
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/03/2564 314/60/64/137 แขวงทางหลวงพัทลุง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 575 รายการ