title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้ออะไหล่ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 74-6140-09-3 03/08/2563 314/30/63/98 แขวงทางหลวงพัทลุง
2 ซื้อวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ 04/08/2563 314/60/63/319 แขวงทางหลวงพัทลุง
3 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 150 แอมป์ จำนวน 1 ลูก 31/07/2563 314/30/63/97 แขวงทางหลวงพัทลุง
4 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6624-15-6 จำนวน 15 รายการ 29/07/2563 314/-/63/47 แขวงทางหลวงพัทลุง
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 03/08/2563 314/35/63/48 แขวงทางหลวงพัทลุง
6 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 24/07/2563 314/45/63/312 แขวงทางหลวงพัทลุง
7 จ้างเหมาทำการซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6624-15-6 จำนวน 15 รายการ 29/07/2563 314/-/63/47 แขวงทางหลวงพัทลุง
8 ซื้อหมึกพิมพ์ OKI รุ่น B412 จำนวน 2 กล่อง 24/07/2563 314/40/63/43 แขวงทางหลวงพัทลุง
9 ซื้อหมึกพิมพ์ FUJI XEROX รุ่น P355d จำนวน 1กล่อง 24/07/2563 314/30/63/44 แขวงทางหลวงพัทลุง
10 จ้างเหมาทำการซ่อมศาลาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 4164 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง-เขาปู่ ที่ กม.11+760 ด้าน LT. 24/07/2563 314/-/63/313 แขวงทางหลวงพัทลุง
11 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์ จำนวน 2 ลูก 20/07/2563 314/30/63/93 แขวงทางหลวงพัทลุง
12 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 22/07/2563 314/35/63/308 แขวงทางหลวงพัทลุง
13 ซื้อเสาเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว x 6.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน 21/07/2563 314/60/63/307 แขวงทางหลวงพัทลุง
14 ซื้อหมึกพิมพ์ Brother TN2380 จำนวน 2 กล่อง 22/07/2563 314/40/63/309 แขวงทางหลวงพัทลุง
15 ซื้อต้นไม้ชนิดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ 20/07/2563 314/70/63/305 แขวงทางหลวงพัทลุง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 391 รายการ