title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1301ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ระหว่าง กม.1134+050 - กม.1137+545 (เป็นตอนๆ) 16/03/2564 eb-พท.39/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 4285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่ามิหรำ - โคกกอก ระหว่าง กม.1+750 - กม.3+000 (LT., RT.) (เป็นตอนๆ) 16/03/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา eb-พท.40/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) ทางหลวงหมายเลข 4048 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกช่องโก - ทุ่งข่า ระหว่าง กม.3+850 - กม.7+550 (LT.,RT.) (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 85 ต้น 16/03/2564 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
4 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4181 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกทราย- ปากพะยูน ระหว่าง กม.9+625 - กม.10+400 จำนวน 40 รายการ ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/01/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา eb-พท.37/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง
5 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4187 ตอนควบคุม 0102 ตอน ควนขนุน - ทะเลน้อย ที่ กม.17+632.210 ปริมาณงาน 7,990.00 ตร.ม. 25/01/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา eb-พท.36/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง
6 งานจ้างเหมาก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1304 ตอน ห้วยทราย - พรุพ้อ ระหว่าง กม.1213+894 - กม.1214+094 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2564 ประกาศผลฯ eb-พท.34/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1304 ตอน ห้วยทราย - พรุพ้อ ระหว่าง กม.1213+894 - กม.1214+094 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2564 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
8 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1304 ตอน ห้วยทราย - พรุพ้อ ระหว่าง กม.1204+200 - กม.1204+300 จำนวน 28 รายการ ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2564 eb-พท.35/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง
9 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4181 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.9+625 - กม.10+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2564 eb-พท.33/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง
10 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4187 ตอนควบคุม 0102 ตอน ควนขนุน - ทะเลน้อย ที่ กม.17+632.210 ปริมาณงาน 7,990.00 ตร.ม. 05/01/2564 eb-พท.32/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง
11 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4181 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.9+625 - กม.10+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/12/2563 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
12 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4187 ตอนควบคุม 0102 ตอน ควนขนุน - ทะเลน้อย ที่ กม.17+632.210 ปริมาณงาน 7,990.00 ตร.ม. 25/12/2563 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
13 งานจ้างเหมาก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1304 ตอน ห้วยทราย - พรุพ้อ ระหว่าง กม.1213+894 - กม.1214+094 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/12/2563 eb-พท.31/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง
14 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1304 ตอน ห้วยทราย - พรุพ้อ ระหว่าง กม.1204+200 - กม.1204+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/12/2563 eb-พท.30/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง
15 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4285 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่ามิหรำ - โคกกอก ระหว่าง กม.0+200 - กม.3+188 (เป็นตอนๆ) จำนวน 5 รายการ ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/12/2563 eb-พท.26/2564 แขวงทางหลวงพัทลุง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 81 รายการ