title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/03/2564 314/60/64/137 แขวงทางหลวงพัทลุง
2 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1304 ตอน ห้วยทราย - พรุพ้อ ระหว่าง กม.1204+200 - กม.1204+300 จำนวน 28 รายการ ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 eb-พท.6/64 แขวงทางหลวงพัทลุง
3 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 4018 ตอนควบคุม 0200 ตอน ไม้เสียบ - หัวถนน ระหว่าง กม.42+272 - กม.42+762 จำนวน 3 รายการ ปริมาณงาน 2,792.00 ตร.ม. 11/06/2563 ประกาศผลฯ eb-พท.26/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง
4 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงพัทลุง สำนักงานทางหลวงที่ 16 ปริมาณงาน 1 หลัง 27/05/2563 ประกาศผลฯ eb-พท.25/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4049 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.4+520 - กม.5+615 จำนวน 41 รายการ ระยะทาง 1.095 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/05/2563 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
6 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4049 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.4+520 - กม.5+615 จำนวน 41 รายการ ระยะทาง 1.095 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/05/2563 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
7 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1303 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ระหว่าง กม.1187+370 - กม.1188+260 (NB.) จำนวน 9 รายการ ปริมาณงาน 9,820.00 ตร.ม. 25/03/2563 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
8 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1302 ตอน พัทลุง - นาโหนด ที่ กม.1168+000 และกม.1173+600 และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1303 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ที่ กม.1183+850, กม.1187+000 และกม.1197+800 จำนวน 8 รายการ ปริมาณงาน 5 แห่ง 23/03/2563 ประกาศผลฯ eb-พท.5/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง
9 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0602 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - พัทลุง ระหว่าง กม.374+610 - กม.374+750 จำนวน 28 รายการ ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 eb-พท.9/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจรฯ ทางหลวงหมายเลข 4163 ตอนควบคุม 0101 ตอน ควนดินสอ - เขาปู่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+767 และทางหลวงหมายเลข 4163 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ระหว่าง กม.26+767 - กม.51+605 ปริมาณงาน 2 แห่ง 26/03/2563 ประกาศผลฯ eb-พท.8/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง
11 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1302 ตอน พัทลุง - นาโหนด ตอน 1 ระหว่าง กม.1176+340 - กม.1177+200 (NB.) จำนวน 9 รายการ ปริมาณงาน 9,530.00 ตร.ม. 19/03/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง
12 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1301 ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ตอน 2 ระหว่าง กม.1145+200 - กม.1146+400 (ด้าน RT.) จำนวน 10 รายการ ปริมาณงาน 15,760.00 ตร.ม. 19/03/2563 eb-พท.4/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง
13 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลำปำ - พัทลุง ที่ กม.1+600 และกม.4+350, ทางหลวงหมายเลข 4048 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกช่องโก - ทุ่งข่า ที่ กม.5+960 และ กม.6+700 และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1301 ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ที่ กม.1140+400 และกม.1154+900 จำนวน 10 รายการ ปริมาณงาน 6 แห่ง 23/03/2563 ประกาศผลฯ eb-พท.6/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 4048 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกช่องโก - ทุ่งข่า ตอน 2 ระหว่าง กม.3+860 - กม.6+205 (ด้าน RT.) จำนวน 3 รายการ ปริมาณงาน 68 ต้น 23/03/2563 ประกาศผลฯ eb-พท.7/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง
15 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1301 ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ตอน 2 ระหว่าง กม.1145+200 - กม.1146+400 (ด้าน RT.) จำนวน 10 รายการ ปริมาณงาน 15,760.00 ตร.ม. 13/03/2563 ราคากลาง แขวงทางหลวงพัทลุง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 36 รายการ