title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง 09/02/2562 เดือน เมษายน 2562 แขวงทางหลวงพัทลุง
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 09/02/2562 เดือนมีนาคม 2562 แขวงทางหลวงพัทลุง
3 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงพัทลุง เพื่องานจ้างเหมาผลิตพลร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,137 ต้น ปริมาณงาน 8 แห่ง 02/03/2562 eb-พท.35/2562 แขวงทางหลวงพัทลุง
4 งานจ้างเหมาทำการทาสีราวสะพานและทาสีคอนกรีต Barrier ด้วยน้ำปูนซีเมนต์ผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ สายทางต่าง ๆ สังกัดแขวงทางหลวงพัทลุง ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น 30,782.00 ตร.ม. 09/03/2562 eb-พท.34/2562 แขวงทางหลวงพัทลุง
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 07/03/2562 เดือนกุมภพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงพัทลุง
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 13/02/2562 เดือนมกราคม 2562 แขวงทางหลวงพัทลุง
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ