title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4(1301) ตอน เขาพับผ้า-พัทลุง 08/06/2563 314/-/63/245 แขวงทางหลวงพัทลุง
2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4049 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.4+520 - กม.5+615 จำนวน 41 รายการ ระยะทาง 1.095 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/06/2563 eb-พท.24/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง
3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0602 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - พัทลุง ระหว่าง กม.374+610 - กม.374+750 จำนวน 28 รายการ ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/05/2563 eb-พท.23/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง
4 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4049ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.4+520 - กม.5+615 จำนวน 41 รายการ ระยะทาง 1.095 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 eb-พท.16/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง
5 ยกเลิกการขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด "งานเงินทุนฯ" จำนวน 24 รายการ 30/03/2563 พท.1/พ.2/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ