title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันจักรีบรมราชวงศ์
ลงวันที่ 06/04/2564

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายสมใจ ขาวพลศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง มอบหมายให้ นายชยพล เพชรจำนง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง ฝ่ายปฏิบัติการ และข้าราชการ ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี


'