title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 07/04/2564 วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564
2 06/04/2564 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันจักรีบรมราชวงศ์
3 01/04/2564 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
4 13/08/2563 ลงนามถวายพระพรและเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
5 30/07/2563 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
6 04/05/2563 วันที่ ๔ พฤษภาคม "วันฉัตรมงคล" รำลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
7 01/05/2563 การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน
8 19/01/2563 16 มกราคม 2563 ดร.วันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่หมวดทางหลวงควนขนุน แขวงทางหลวงพัทลุง
9 26/08/2562 12 สิงหาคม 2562 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10 26/07/2562 นายดนัย เรืองสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง นำข้าราชการและพนักงานถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
11 03/06/2562 วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายดนัย เรืองสอน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง
12 15/05/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายประเสริฐ จอมชิตกล่ำ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง ฝ่ายวิศกรรม พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตฯ
13 07/05/2562 วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายดนัย เรืองสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯสนามศาลากลาง
14 18/04/2562 จิตอาสาและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพัทลุง อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
15 18/12/2561 จ่าสิบเอกประสิทธิ์ มณีแดง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2562