title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 30/07/2563 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
2 04/05/2563 วันที่ ๔ พฤษภาคม "วันฉัตรมงคล" รำลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
3 01/05/2563 การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน
4 19/01/2563 16 มกราคม 2563 ดร.วันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่หมวดทางหลวงควนขนุน แขวงทางหลวงพัทลุง
5 06/12/2562 นายสมใจ ขาวพลศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
6 15/10/2562 นายดนัย เรืองสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ จอมชิตกล่ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
7 26/08/2562 12 สิงหาคม 2562 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
8 26/07/2562 นายดนัย เรืองสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง นำข้าราชการและพนักงานถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
9 18/06/2562 นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบำรุงทาง ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงพัทลุง
10 03/06/2562 วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายดนัย เรืองสอน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง
11 15/05/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายประเสริฐ จอมชิตกล่ำ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง ฝ่ายวิศกรรม พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตฯ
12 07/05/2562 วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายดนัย เรืองสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯสนามศาลากลาง
13 18/04/2562 จิตอาสาและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพัทลุง อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
14 17/04/2562 นายธีรชัย ชวนะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 และนายดนัย เรืองสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16.1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562
15 15/02/2562 จ่าสิบเอกประสิทธิ์ มณีแดง ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงพัทลุง มอบหมายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมงานอย่างเข้มงวด